Hostan har grågröna blad och är mycket lik Blue Cadet. Skillnaden är i stort sett färgen på blad-och blomskaften. Kan stå i både sol och skugga.  Höjden är ca 25-30 cm och har normal tillväxt.